menas aanbod voor groepen

Wil je graag kennis maken met ons begeleide groepsaanbod  van  ½ dag (40,00 euro), 1 dag (55,00 euro) of 2 dagen (145,00 euro) voor uw vereniging, werkgroep, parochie, gebedsgroep, koor, team, enz., van maximaal 30 personen, bekijk dan volgende mogelijkheden.  

menas aanbod voor individuen

Menas

stiltedagen

We willen u de kans geven om in een gestructureerd geheel, zowel individueel als deels in gemeenschap, één dag de stilte te beleven.  We volgen een dagstructuur met kans tot individuele verstilling, stille maaltijden, meditaties en naar het einde toe een vrijblijvende onderlinge uitwisseling over de opgedane ervaring.  We stellen enkele boeken ter beschikking die de stilte vanuit verschillende oogpunten belicht en waar deelnemers vrij kunnen in grasduinen. Iedereen krijgt een individuele kamer ter beschikking waar hij zich steeds op kan terugtrekken.

Menas

Creadagen

We willen u de kans geven om in een kleine groep van maximaal 12 personen stil te staan rond een verdiepende, verbindende of verstillende waarde en dat op zo’n wijze dat u deze via een creatief parcours verdiept, uitdrukt en tot leven probeert te brengen voor uzelf. Er is geen enkele creatieve voorkennis vereist omdat we creëren vanuit het hart- en het buikgevoel. De weg is belangrijker dan het eindresultaat.

Menas

Tekstcontemplatie

Via verhalen, poëzie en proza voor grote en kleine mensen van nu, in de taal van vandaag staat u, samen met een kleine groep van maximaal 12 mensen, stil rond de spirituele betekenis van het verhaal, de poëzie of de proza en zijn inhoudelijk thema.  We gebruiken de techniek van de verdiepende dialoog.  Op die wijze proberen we ons spiritueel denken en spiritueel verdiepen te bevorderen.

Via een vooraf gekozen ervaringsgericht boek gaan we een gans jaar lang op weg om ons te verdiepen in een spiritueel boek.  We vormen maximaal een groep van 12 personen en lezen, volgens de chronologie van het boek, in korte gedeelten de teksten vooraf thuis door.  Op de uitwisselingsmomenten verdiepen we samen de inhoud en kijken we waar we aansluiting vinden in ons eigen leven.

Menas

Leesgroep Spiritualiteit

Via inspirerende levensverhalen willen we luisteren en in dialoog gaan met mensen die vanuit de praktijk van hun levensgeschiedenis iets te vertellen hebben over wat hen geïnspireerd heeft en nog steeds inspireert om te doen wat ze doen.

Menas

Inspirerende levensverhaleN

menas aanbod contacteren

Aanbod in Menas

Hans de Weirdt

Blekkervijverstraat 20

9880 Sint-Maria-Aalter

hans.deweirdt@fracarita.org

09 375 14 15