menas aanbod voor groepen

Wil je graag kennis maken met ons begeleide groepsaanbod  van  ½ dag (€ 40,00/persoon), 1 dag (€ 55,00/persoon) of 2 dagen (€ 145,00/persoon) voor uw vereniging, werkgroep, parochie, gebedsgroep, koor, team, enz.,
van maximaal 30 personen, bekijk dan volgende mogelijkheden

VERDIEPINGSDAGEN

Spiritualiteitsdag

We verkennen het begrip spiritualiteit, maken kennis met  de verhouding tussen religie en spiritualiteit en/of de verhouding tussen psychologie en spiritualiteit, onze innerlijke ruimte, enz. 
We bekijken de spirituele groei in 7 fases, testen onze spirituele gevoeligheid of hoe we ons verhouden tot het/de Ultieme. 

Er is geen voorkennis vereist over spiritualiteit; we maken gebruik van interactieve werkvormen.

Zingevingsdag

We maken kennis met én verdiepen onze eigen zingevingsvragen en deze van anderen.  We verkennen de verschillende soorten zingevingsvragen en de gebieden waar deze vragen meestal over gaan.  We bekijken welke rol symbooltaal en verbeelding hierin spelen.

We reflecteren aan de hand van enkele verhalen die als spiegels kunnen dienen voor onze eigen zingevingsvragen en gaan daarover met elkaar in gesprek.  

Bijbeldag

Deze dag is een inleiding op het lezen en werken met de bijbel.  We willen de bijbel openen als een te begrijpen en te lezen boek voor iedereen.  W gaan zelf aan de slag met enkele teksten uit te bijbel en laten de teksten spreken doorheen het gesprek met elkaar. 

We vertrekken vanuit de vragen en interesse van de deelnemers over de bijbel

Enneagramdag

We verkennen onze eigen persoonlijkheid aan de hand van het model van het enneagram.. 

De dag is opgevat als inleiding op deze persoonlijkheidsverdieping die ons helpt te kijken naar onze sterke kanten en valkuilen. 

We werken aan de hand van gerichte voorbeelden en doen een persoonlijkheidstest.

VERSTILLINGSDAGEN

Stiltedag

Na een warme ontvangst en de nodige afstemming, leiden we de stilte in.  Aan de hand van een aantal artikels of boeken gaat iedereen de stilte in. Er wordt gedurende de dag een begeleide stiltewandeling aangeboden en ‘s middags volgt een stille maaltijd.

Naar het einde toe volgt een ontmoetingsmoment met onderlinge uitwisseling over de opgedane ervaringen.

Wie de stilte moeilijk aan kan, kan daarover in gesprek gaan met de begeleider die de hele dag beschikbaar is voor de groep. 

Onthaastingsdag

Op de onthaastingsdag worden we ‘zen’ of’ mindful’.  We bekijken een aantal tips en tricks om te onthaasten en doen het  bijzonder rustig aan.  Enkele de maaltijden sturen de structuur van de dag. We maken  een wandeling in de omgeving  en oefenen ons in een onthaastend tempo.  We luisteren daarbij bijzonder scherp naar wat ons lichaam ons heeft te vertellen. 

Meditatiedag

Dit is een inleiding op verschillende vormen van meditatie die we in groep beoefenen.    

Er kan door de groep gekozen worden voor profane  of christelijke vormen van meditatie, of een mengvorm.

Het is een echte ‘doe-dag’ met telkens een korte inleiding bij elke meditatievorm.  Hierbij gaan we uit van de stelling: ‘niet de kennis leert, maar de ervaring’.

VERBINDINGSDAGEN

Creativiteitsdag

We verdiepen ons in een waarde die we als groep bespreken en uitdiepen. 

We gaan creatief aan de slag om deze waarde tot uitdrukking te brengen. Om af te sluiten delen we onze bevindingen en onze resultaten met elkaar.

Er kan op verschillende wijze creatief worden gewerkt en wie wil mag eigen creatieve middelen meebrengen om mee te werken. 

Broeders van Liefde, vroeger en nu

Het domein Menas bevindt zich in het vroegere vormingshuis en noviciaat van de Broeders van Liefde.  Via een panelenronde op ons domein kan je kennis maken met de geschiedenis van het domein.  Bij een geleide rondgang in de gebouwen kom je tevens tal van info te weten over de geschiedenis van de Broeders van Liefde.

Er de mogelijkheid tot ontmoeting met enkele broeders en te luisteren naar een getuigenis van één van hen.  Ook de betekenis van de samenwerking met leken die zich associëren – de aangesloten leden -  biedt kansen tot verdieping en verbinding.  Indien gewenst, wordt ook gefocust op de werking van de Broeders van Liefde in het Zuiden.

Wandel-en uitwisselingsdag

Ons domein Menas bevindt zich in prachtig bosrijk gebied en beschikt zelf over 15 hectare parkbos en vijver. Via allerlei werkvormen gaan we al wandelend en in kleine groepen met elkaar in dialoog via thema’s die verbindend werken.  Nadien wisselen we uit over onze wandelervaringen en de inhoudelijke thema’s.