Privacyverklaring Menas, onderdeel vzw De Broeders van Liefde

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volledige werking van Menas, onderdeel vzw De Broeders van Liefde met vestigingsadres ‘Blekkervijverstraat 20, 9880 Sint Maria Aalter’ en zijn website www.domeinmenas.be (hierna de ‘website’). De werking en ook de website wordt uitgebaat door vzw De Broeders van Liefde, met maatschappelijke zetel te Stropstraat 119, 9000 Gent en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0409.653.665.

 

Deze Privacyverklaring is te raadplegen op de website, in het infoblok in de keuken van het gastenverblijf en is intern te consulteren op de dropbox, Menas, ERK.-SUB.-WETG._, GDPR

1. Doel van deze privacyverklaring
 

Menas hecht een groot belang aan de privacy van iedereen die betrokken is bij de werking van zijn activiteit. Het wil zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van bezoekers, medewerkers, bewoners,… Daarbij respecteren wij steeds de eisen uit de privacywetgeving, in het bijzonder de Privacywet van 1992 die vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens binnen onze organisatie.

 

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van persoonsgegevens door Menas, kan je steeds contact opnemen via de kanalen vermeld in deel 9 van deze privacyverklaring.

2 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.2. Offerteaanvraag/reservatiegegevens

 

De vzw De Broeders van Liefde is een verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons levert. We verzamelen mogelijks de volgende soorten gegevens van u:

 

 • Voor- en familienaam,

 • Voor- en familienaam partner en/of reisgezellen

 • Bedrijfsnaam, -adres & BTW nummer

 • Adres (straat, nummer, postcode, gemeente/stad, land)

 • Geboortedatum (idem van partner en/of reisgezel)

 • Email adres

 • nummerplaat

 • Vast nummer / mobiel nummer / faxnummer

 • Kredietkaartnummer & - vervaldatum indien deze genoodzaakt zijn voor voorafbetaling of garantie

 • Kamervoorkeuren (zoals maar niet beperkt tot: ligging, bedtype, badkameruitrusting,…)

 • Wensen mbt catering

 • Karakter van activiteit (binnen verstilling, verdieping en verbinding)

 • Informatie over Uw verblijf zoals aankomst- en vertrekdatum, speciale verzoeken, opmerkingen over service-voorkeuren inclusief kamer-voorkeuren of andere gebruikte diensten

 

 

3 Met welk doel verwerken we jouw persoonsgegevens?

 

3.1. Gegevens die je ons bezorgt

 

De door jou opgegeven persoonsgegevens via het invulformulier kunnen door ons worden gebruikt om nieuwsbrieven en/of andere communicatie te bezorgen die:

 

 • je informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten.

 • je uitnodigen voor evenementen georganiseerd door Menas of zijn partners

 • je toestaan deel te nemen aan een wedstrijd en je te informeren omtrent het verloop en de afloop daarvan

 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 • Via jouw voorkeuren kan je specifiek aangeven welke types van communicatie je wenst te ontvangen van Menas. Je kan deze voorkeuren te allen tijde wijzigen. 

 

3.2. Offerteaanvraag/reservatiegegevens

 

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en het uitoefenen van onze diensten. Dit ligt in lijn met artikel 6 van de GDPR die het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke omschrijft.

 

We hebben uw persoonsgegevens nodig omwille van de volgende redenen:

 

 • het noteren en verwerken van reserveringen

 • persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een verblijf in het individueel alsook in het gastenverblijf voor groepen.

 • het kunnen voorleggen van identificatiedocumenten (ifv hulpdiensten)

 • het identificeren van eigenaars van voertuigen op onze parking

 • het vereenvoudigd en snel communiceren met een (terugkerende) gast

 • het leggen van de grondslag voor alle nodige en toekomstige communicatie

 • het uitvoeren en verwerken van financiële transacties (voorschotten, vereffeningen, terugbetalingen,…)

 • het koppelen van verschillende (kamer-)reserveringen voor gezamenlijke rekeningen

 • het uitsturen van nieuwsbrieven aan gasten/bezoekers/bezoekers van de website die zich hiervoor inschreven of hiermee akkoord gingen (zie 2.1)

 • het opsturen van documentatie (bevestigingen, facturen, vouchers,…)

 • het aangaan van telefonisch contact betreffende een boeking e.a. communicatie gerelateerd aan de normale bedrijfsvoering

 • uitvoeren van betalingen op afstand op basis van kredietkaartgegevens

 • het correct kunnen factureren ten aanzien van de gast

 • om klantenservice te verlenen

 • om u per mail uit te nodigen om een gastbeoordeling te schrijven na uw verblijf. Dit kan andere reizigers helpen om de accommodatie te kiezen die het beste bij hen past.

 • Professioneel contact via telefoon, email, enz.

 • Als u een online reservering nog niet heeft voltooid, kunnen wij u een herinnering sturen om verder te gaan met reserveren. Deze extra service is volgens ons nuttig voor u, omdat het u in staat stelt om verder te gaan met een reservering zonder dat u opnieuw naar de accommodatie hoeft te zoeken of alle reserveringsgegevens weer hoeft in te vullen

 • Juridische doeleinden: in bepaalde gevallen moeten we uw gegevens gebruiken om juridische geschillen te behandelen en op te lossen, voor onderzoeks- en nalevingsdoeleinden van de wet en regelgeving

 • Detectie en preventie van fraude: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten

 • Verbeteren van onze diensten: tot slot gebruiken we uw persoonsgegevens voor analytische doeleinden, om onze services te verbeteren, de gebruikerservaring te verbeteren en om de functionaliteit en kwaliteit van onze online reisdiensten te verbeteren.

 

Om uw gegevens zoals hierboven beschreven te verwerken, baseren we ons op de volgende juridische grondslagen:

 

Uitvoering van een Contract: Het gebruik van uw gegevens kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract dat u bij ons heeft. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van onze diensten om online een reservering te maken, zullen wij uw gegevens gebruiken om onze verplichting na te komen om die reservering te voltooien en te beheren onder het contract dat wij met u hebben.

 

Rechtmatig belang: We kunnen uw gegevens gebruiken voor ons rechtmatig belang, zoals u voorzien van de best passende inhoud voor de website, e-mails en nieuwsbrieven, en om onze producten en diensten en de inhoud van onze website te verbeteren en promoten. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor administratieve en juridische doeleinden en voor het opsporen van fraude.

 

Toestemming: we kunnen uw persoonsgegevens voor bepaalde directe marketingdoeleinden gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met ons via één van de adressen onderaan deze Privacyverklaring.

 

4 Met wie delen we jouw persoonsgegevens? 

 

Het verwerken van alle gegevens wordt uitgevoerd door de algemeen coördinator, coördinator aanbod en de hiertoe opgeleide en gesensibiliseerde administratieve bedienden.

 

Het consulteren van de activiteiten en de organisator van de activiteit met locatie kan gebeuren door onderstaande personen. (via kalender-reservatieprogramma)

 

 • Logistieke medewerkers Menas

 • Coördinator Bloemenstad

 • Regionale overste Broeders van Liefde, Belgische Sint-Vincentiusregio (Voorzitter bureau Menas)

 • Diensthoofd Identiteit (deelnemer bureau Menas)

 • Secretaris regionale overste Broeders van Liefde, Belgische Sint-Vincentiusregio (secretaris bureau Menas)

 • Broeder Luc Maes (deelnemer bureau Menas)

 

Om onze dienstverlening te onderhouden en te verbeteren doen we soms een beroep op derde partijen, zoals IT dienstverleners. Je persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor hun dienstverlening, ook aan deze derde-dienstverleners worden overgemaakt. Met deze derde partijen sluiten wij een overeenkomst om te zorgen dat zij je persoonsgegevens enkel conform de instructies van Menas verwerken en daarbij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren als wij. Menas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden.

 

Menas verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of als er een wettelijke verplichting is.

 

Ook  in het kader van dreigende of hangende juridische procedures of in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen, kan het nodig zijn dat we uw persoonsgegevens moeten doorgeven aan gemandateerde personen.

 

5 Hoelang bewaren we jouw gegevens?

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld (zie deel 2 van deze privacyverklaring). Bovendien verwijderen we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt (zie deel 6 van deze privacyverklaring) tenzij een wettelijke regeling ons dat verbiedt.

 

6 Het intrekken van je toestemming en andere rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

 

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je steeds het recht op:

 

 • het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de door jou verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens
  een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens

 • een verzoek tot rectificatie van jouw persoonsgegevens

 • een verzoek tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens of een bezwaar tegen de verwerking

 • een verzoek tot de algehele of gedeeltelijke verwijdering van jouw persoonsgegevens

 • een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat je verzoekt om je gegevens over te dragen naar jezelf of naar een andere organisatie)

 • een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 • Een verzoek om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming.

 

Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je bezorgen via de kanalen die worden vermeld in deel 9 van deze privacyverklaring. Als je samen met ons niet tot een oplossing komt dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend onder de naam ‘Privacycommissie’). Je vindt de contactgegevens hier: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

 

7 De beveiliging van jouw persoonsgegevens

 

Menas doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo’n manier de bescherming van jouw rechten. Onze informatieveiligheidsconsulent en functionaris voor gegevensbescherming zorgen ervoor dat deze maatregelen regelmatig worden opgevolgd en aangepast waar nodig.

 

8 Wijzigingen in de privacyverklaring

 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. We moedigen gebruikers daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed kunnen hebben op jou. Belangrijke wijzigingen zullen uiteraard worden meegedeeld aan gebruikers door kennisgeving via courante communicatiekanalen.

 

Wanneer wij van plan zijn de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, verstrekken wij via dergelijke communicatiekanalen vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

9 Contactgegevens van Menas en van de Functionaris van Gegevensbescherming

 

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

 

Domein Menas

 

Maatschappelijke zetel: Stropstraat 119 – 9000 Gent

Vestiging: Blekkervijverstraat 20 – 9880 Sint-Maria-Aalter

 

+32 9 325 90 50

 

info@domeinmenas.be

 

 

 

Contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming en tevens coördinator en verantwoordelijke voor het domein en de activiteiten van Menas.

 

Steven Verdonck

 

Stropstraat 119 – 9000 Gent

 

dpo@fracarita.org