Menas vriend, Christen en gastvrij

Menas staat niet voor iets, maar iemand.

Menas was een Christen uit de derde eeuw die afgebeeld staat op een afbeelding (Koptische icoon) uit de 7e eeuw.  Hij staat er naast de figuur van Jezus die hem liefdevol omarmt en hem de wereld inzendt met zijn roepingsopdracht in de hand.
Beide figuren, Menas en Christus, kijken ons vol liefde aan en nodigen ons gastvrij uit om met hen mee te gaan.  Van Menas krijgen we een zegengebaar mee, van Christus zijn evangelieboek en voorbeeld.  De afbeelding staat dan ook bekend als het vriendschapsicoon of het icoon van de gastvrijheid.

Aanvankelijk was Menas een Romeins soldaat en officier.  Als man van het zwaard ervaart hij ongetwijfeld wat de wegen van macht, bezit en geweld niet te bieden hebben.  Zijn weg van innerlijkheid brengt hem in conflict met zijn blinkende wapenrusting en het krijgsgewoel.  Toen de keizers Diocietianus en Maximianus decreten uitvaardigen tegen de Christenen, keerden de legioenen zich tegen de Christenen en tegen Hem.

Hij verlaat zijn soldatenbestaan en trekt zich terug, ver van de wereld, van stad of dorp, en gaat een kluizenarenbestaan leiden in de woestijn en de bergen.  Liever de wilde dieren dan de heidenen, denkt hij.  En zo probeert hij zijn Christen leven te redden van de folterdood. 

Toch ging het Menas niet om hemzelf.  Zijn Christelijke gezindheid van innerlijkheid rijpte tot een gezindheid van diepe liefde.  De liefde die hij in zijn hart en geloof vond, dreef hem terug op weg naar de mensen.  Te midden van gewelddadige vervolging, getuigt hij van zijn geloof, gaat zich aangeven bij zijn vervolgers en sterft een wrede marteldood in het jaar 303.

Reeds in 325 laat keizer Constantijn een kerk boven zijn graf bouwen en verschenen er al gauw in de omgeving kerken, kloosters en verblijven voor pelgrims.  In de oosters kerk geniet Sint-Menas grote verering. Hij is de nationale volksheilige van Egypte en patroon van Alexandrië.