Project Broeders van Liefde

RELIGIEUZEN
De congregatie Broeders van Liefde werd in 1807 gesticht door de Gentse priester Petrus Jozef Triest. De eerste broeders namen de zorg voor ouderlingen en geesteszieken op zich. Ook het onderwijs behoorde van bij het begin tot hun activiteiten. Vandaag is de congregatie een internationale gemeenschap, actief in Afrika, Azië, Amerika en Europa. In België wonen op vandaag een 65-talbroeders, in een 10-tal communauteiten, verspreid over Vlaanderen en Wallonië. Zij vormen de Sint-Vincentiusregio, genoemd naar hun patroonheilige Vincentius a Paulo. Het hoofdhuis of regionalaat bevindt zich in Gent. 
Op het domein wonen 5 broeders in de lokale leefgemeenschap (communiteit).

ZORG EN LIEFDE VOOR MENSEN
Wie nadenkt over de naam, komt automatisch bij het woord 'liefde 'terecht. In het Frans worden de Broeders van Liefde 'Frères de la Charité' genoemd en in het Engels 'Brothers of Charity'. Het woord 'liefde' in de naam duidt op de christelijke 'naastenliefde' (van het woord 'caritas', wat naastenliefde betekent). De caritas of de 'zorg en liefde voor de ander' is dan ook de centrale opdracht is in het leven van de broeders. Broeders van Liefde hebben een jarenlange traditie in de zorg voormensen. Dat zowel binnen gewoon als buitengewoon onderwijs, zorg voor mensen met een psychische problematiek als mensen met een beperking. Naast het werk inde zorg voor mensen, is ook gebed in de communiteit (leefgemeenschap)belangrijk. 

PROJECTEN
In een veranderende maatschappij ontstaan voortdurend nieuwe noden. De Broeders van Liefde hebben steeds getracht een antwoord te zoeken op deze nieuwe noden. Enkele kleinere initiatieven zijn hiervan getuige.
Met het Domein Menas wil men op een hedendaagse wijze de mens nabij zijn. De kernwaarden “verstilling, verdieping en verbinding” zijn heel belangrijk om vandaag als broeders hun identiteit mee uit te dragen. 

Contact Broeders van Liefde in België
Regio Sint-Vincentius
Stropstraat 119
B-9000 Gent09 221 45 45
info@broedersvanliefde.be 

De broeders van Liefde

Een plaats met grote geschiedenis

In St.-Maria-Aalter ligt ten noorden van de dorpskerk, Menas, een domein van de Broeders van Liefde, waar het noviciaat een bezinningsoord werd. In Maria-Aalter was het domein beter gekend als het Blekkervijver of 'Mastens goed'. Achter het nieuwe gebouw dat van 1949 dateert, situeert zich het in Lodewijk de XIV-stijl gebouwde kasteeltje van de jaren 1920.

Aanvankelijk maakte Blekkervijver deel uit van het uitgestrekte Bulskampveld, waar begin van de 17de eeuw, enkele Aalternaars en de Bruggeling Gerard van den Bogaerde grote stukken veld en verschillende vijvers bezaten tussen het kanaal, Nieuwendam, Stratem, de huidige kerk en Grandmère. Hier en daar hadden zij zelfs hofsteden ingericht. Vanaf 1637 verwierven de jezuïeten van Brugge en Mechelen daar al die gronden.

Ze probeerden om de hofsteden verder uit te bouwen en het veld om te zetten in bos, maar de bijna continue oorlogsomstandigheden met opeisingen, plunderingen en vlucht van de inwoners naar veiliger oorden, waren waren weinig bevorderlijk voor het ontginningswerk van de pachters.

Alles lezen over de geschiedenis

Waar komt Menas vandaan

Menas vriend, Christen en gastvrij.

Menas staat niet voor iets, maar iemand.
​Menas was een Christen uit de derde eeuw die afgebeeld staat op een afbeelding (Koptische icoon) uit de 7e eeuw.  Hij staat er naast de figuur van Jezus die hem liefdevol omarmt en hem de wereld inzendt met zijn roepingsopdracht in de hand.
Beide figuren, Menas en Christus, kijken ons vol liefde aan en nodigen ons gastvrij uit om met hen mee te gaan.  Van Menas krijgen we een zegengebaar mee, van Christus zijn evangelieboek en voorbeeld.  De afbeelding staat dan ook bekend als het vriendschapsicoon of het icoon van de gastvrijheid.​Aanvankelijk was Menas een Romeins soldaat en officier.  Als man van het zwaard ervaart hij ongetwijfeld wat de wegen van macht, bezit en geweld niet te bieden hebben.  Zijn weg van innerlijkheid brengt hem in conflict met zijn blinkende wapenrusting en het krijgsgewoel.  Toen de keizers Diocietianus en Maximianus decreten uitvaardigen tegen de Christenen, keerden de legioenen zich tegen de Christenen en tegen Hem. ​Hij verlaat zijn soldatenbestaan en trekt zich terug, ver van de wereld, van stad of dorp, en gaat een kluizenarenbestaan leiden in de woestijn en de bergen.  Liever de wilde dieren dan de heidenen, denkt hij.  En zo probeert hij zijn Christen leven te redden van de folterdood. ​Toch ging het Menas niet om hemzelf.  Zijn Christelijke gezindheid van innerlijkheid rijpte tot een gezindheid van diepe liefde.  De liefde die hij in zijn hart en geloof vond, dreef hem terug op weg naar de mensen.  Te midden van gewelddadige vervolging, getuigt hij van zijn geloof, gaat zich aangeven bij zijn vervolgers en sterft een wrede marteldood in het jaar 303.​Reeds in 325 laat keizer Constantijn een kerk boven zijn graf bouwen en verschenen er al gauw in de omgeving kerken, kloosters en verblijven voor pelgrims.  In de oosters kerk geniet Sint-Menas grote verering. Hij is de nationale volksheilige van Egypte en patroon van Alexandrië.

Magazine Still

Still is een halfjaarlijkse uitgave van domein Menas.

Still wil mensen inspireren rond 3 thema’s: engageren in zorg en onderwijs, verbinden door in gemeenschap te leven, verstillen via gebed en meditatie. Still zoekt vanuit een open houding en via persoonlijke beleving hoe mensen vandaag tot vormen van verstilling, engagement en verbinding komen. Het peilt via fotografie, illustratie, artikels en interviews naar hoe dit een plaats kan vinden in onze maatschappij.
Zo wil domein Menas mensen inspireren rond de thema’s die ons drijven.  

Redactie: Nikkie Steyaert, Julie Goditiabois, Br. Luc Lemmens, Mattias Devriendt, Thaïs Anteunis, Koen De Fruyt, Filip D’Hooghe 
Hoofdredacteur: Mattias Devriendt 
Redactiesecretariaat: Still Magazine, Stropstraat 119, 9000 Gent
Verantwoordelijke uitgever:
Filip D’Hooghe, Blekkervijverstraat 20, 9880 Sint-Maria-Aalter 

Meer over Still